ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 84/PN/2022Drukuj informację Przetarg numer: 84/PN/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 84/PN/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Wójt Gminy Przewóz

Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Dotyczy: VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie

Ogłoszono dnia: 2022-11-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-12-16 10:00:00

Miejsce

Urząd Gminy w Przewozie

Księga wieczysta

ZG1R/00060725/4

Cena wywoławcza

124.650,00 zł

Wadium

12.465,00 zł

Informacje dodatkowe

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 4/3 o pow. 0,2493 ha położona w miejscowości Przewóz. 2. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego w wysokości 1.337,50 zł (brutto). 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Przewozie, PKO B.P. S.A. o/Żary nr 68 1020 5460 0000 5602 0006 0590 w takim terminie, by w/w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 14.12.2022 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny. 4. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący. 6. Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 7. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. 8. Wszystkie informacje osobom zainteresowanym zakupem opisanej nieruchomości udzielane będą w Referacie Ogólnym /pok. nr 12/, tel. 68 362 32 98.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony