ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-05-06
Termin składania dokumentów
2021-05-19 14:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. podatku od środków transportowych, opłat za odpady komunalne oraz ich egzekucji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansów