ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal oraz skatepark.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 144.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (EXE, 24.9 MiB)
 • Mapa1 (TIF, 6.3 MiB)
 • Mapa2 (TIF, 9.5 MiB)
 • Mapa3 (TIF, 6.4 MiB)
 • Projekt boisko (EXE, 29.8 MiB)
 • Projekt płyty (EXE, 28.4 MiB)
 • BZP - Boisko wielofunkcyjne (PDF, 178.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia BZP (PDF, 33.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie (PDF, 421.8 KiB)
 • Dokumenty - skatepark (EXE, 11.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.1 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty - sprostowanie (PDF, 27.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 173.2 KiB)
 • SIWZ-pdf (PDF, 753.9 KiB)
 • STWiOR świetlica SANICE budowlanka (PDF, 484.8 KiB)
 • STWiOR światlica Sanice elekrtyka (PDF, 390.6 KiB)
 • STWiOR świetlica SANICE roboty sanitarne (PDF, 307.4 KiB)
 • Projekt i kosztorysy (EXE, 7.2 MiB)
 • BZP - Świetlica Sanice (PDF, 274.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.8 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 178 KiB)
 • Załącznik 1 (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik 2 (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik 3 (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik 4 (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik 5 (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik 6 (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik 7 (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik 8 (RTF, 129.7 KiB)
 • Ogłoszenie o otwarciu ofert (DOC, 31.5 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 203.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 (PDF, 31.1 KiB)
 • Lista POŚ (EXE, 191.3 KiB)
 • Plany sytuacyjne (EXE, 240.6 MiB)
 • Opisy techniczne (EXE, 87.7 MiB)
 • Opinie gruntowo-wodne (EXE, 13 MiB)
 • Rysunki szczegółowe (EXE, 8.2 MiB)
 • Uzgodnienia branżowe (EXE, 4.9 MiB)
 • Kosztorysy (EXE, 7.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 5.8 MiB)
 • Sprostowanie do przetargu (PDF, 103.1 KiB)
 • Ogłoszenie o otwarciu ofert (DOCX, 14 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 257.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-02-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. (PDF, 51.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i dokumenty (EXE, 256.6 KiB)
 • otwarcie ofert (PDF, 30.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 49.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i dokumenty (EXE, 256.7 KiB)
 • otwarcie ofert (PDF, 35.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 45.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci do szkół na terenie Gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i dokumenty (EXE, 208 KiB)
 • Korekta SIWZ i Załacznika nr 7 (EXE, 122.5 KiB)
 • Korekta SIWZ (EXE, 208.4 KiB)
 • otwarcie ofert (PDF, 28.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 45.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (EXE, 251.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 31.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 50.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowozy szkolne dzieci do szkół na terenie Gminy Przewóz”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i dokumenty (EXE, 196.9 KiB)
 • Zapytania do SIWZ (PDF, 40 KiB)
 • Ogłoszenie otwarcie ofert (PDF, 28.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (PDF, 45.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji