ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 142 fabrycznie nowych laptopów w ramach zadania pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 152.7 KiB)
 • Załącznik 1A do SWZ (DOCX, 62 KiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOC, 220 KiB)
 • Załącznik 2 do SWZ (DOC, 222.5 KiB)
 • Załącznik 3 do SWZ (DOC, 238.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (DOCX, 69.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 141.9 KiB)
 • Opis budowlany (DOCX, 72.4 KiB)
 • Opis PZT (DOCX, 60.5 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 1 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 2 (PDF, 18.5 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. 1 (DOCX, 43.4 KiB)
 • Projekt tech. - sanit. 2 (PDF, 14 MiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (PDF, 358.6 KiB)
 • Specyfikacja 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 3 (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)