ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lipna wraz z budową oświetlenia i przebudową linii napowietrznej NN 0,4 kV (usunięcie kolizji)”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.7 KiB)
 • SWZ (DOCX, 263.4 KiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOCX, 78.3 KiB)
 • Załącznik 2 do SWZ (DOCX, 131.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja - droga (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekt wykon 1 (PDF, 6.9 MiB)
 • Projekt wykon 2 (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt wykon 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • Projekt wykon 4 (PDF, 3.2 MiB)
 • Projekt wykon 5 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt wykon 6 (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt wykon 7 (PDF, 5 MiB)
 • Projekt wykon 8 (ZIP, 6.2 MiB)
 • Specyfikacja - kolizja (PDF, 5.4 MiB)
 • Org ruchu 1 (PDF, 2 MiB)
 • Org ruchu 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zagosp terenu 1 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zagosp terenu 2 (PDF, 6.2 MiB)
 • Zagosp terenu 3 (PDF, 6 MiB)
 • Zagosp terenu 4 (PDF, 6 MiB)
 • Zagosp terenu 5 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zagosp terenu 6 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zagosp terenu 7 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zagosp terenu 8 (PDF, 11.9 MiB)
 • Zagosp terenu 9 (PDF, 6.2 MiB)
 • Zagosp terenu 10 (PDF, 4.2 MiB)
 • Zagosp terenu 11 (PDF, 5.6 MiB)
 • Zagosp terenu 12 (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zagosp terenu 13 (PDF, 3.3 MiB)
 • Zagosp terenu 14 (PDF, 4.2 MiB)
 • Zagosp terenu 15 (PDF, 5 MiB)
 • Zagosp terenu 16 (ZIP, 6.8 MiB)
 • Zagosp terenu 17 (PDF, 6.4 MiB)
 • Zmiana SWZ (RTF, 501.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 479.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 497.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.3 KiB)
 • SWZ (DOCX, 142.8 KiB)
 • Opis budowlany (DOCX, 72.4 KiB)
 • Opis PZT (DOCX, 60.5 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 1 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 2 (PDF, 18.5 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. 1 (DOCX, 43.4 KiB)
 • Projekt tech. - sanit. 2 (PDF, 14 MiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (PDF, 358.6 KiB)
 • Specyfikacja 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 3 (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (DOCX, 28.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1-1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (DOCX, 25.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 65.1 KiB)