ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SWZ (DOCX, 205.1 KiB)
 • Zestawienie PPE (XLSX, 12.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 195 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 60.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SWZ (DOCX, 238.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 195 KiB)
 • Zestawienie PPE (XLSX, 12.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 60.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 141.9 KiB)
 • Opis budowlany (DOCX, 72.4 KiB)
 • Opis PZT (DOCX, 60.5 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 1 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 2 (PDF, 18.5 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. 1 (DOCX, 43.4 KiB)
 • Projekt tech. - sanit. 2 (PDF, 14 MiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (PDF, 358.6 KiB)
 • Specyfikacja 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 3 (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 54 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 61.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148 KiB)
 • SWZ (DOCX, 141.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. (PDF, 14 MiB)
 • Prokekt tech. - elektr. (PDF, 18.5 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 35.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (DOC, 29 KiB)
 • Zapytania do SWZ (DOCX, 27.3 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik E - kuchnia (DOCX, 21.6 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Więźba dachowa (PDF, 358.6 KiB)
 • Projekt techniczny (PDF, 4.5 MiB)
 • Zapytania 1 (PDF, 190.2 KiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 53.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 60.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i dokumenty (EXE, 256.7 KiB)
 • otwarcie ofert (PDF, 35.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 45.5 KiB)