ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal oraz skatepark.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.4 KiB)
  • Wybór najkorzystniejszej oferty - sprostowanie (PDF, 27.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2020-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-12
Data rozstrzygnięcia
2021-01-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 257.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-24
Data rozstrzygnięcia
2020-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 49.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-30
Data rozstrzygnięcia
2019-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci do szkół na terenie Gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty (PDF, 45.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-13
Data rozstrzygnięcia
2019-01-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty (PDF, 50.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-03
Data rozstrzygnięcia
2018-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowozy szkolne dzieci do szkół na terenie Gminy Przewóz”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-08-06
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Lipnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-08-06
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa publicznej drogi gminnej w Buczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji