ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-24
Data rozstrzygnięcia
2022-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi w m. Przewóz od ul. Spacerowej do ul. Wojska Polskiego w Przewozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 54 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 63.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 83.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-07
Data rozstrzygnięcia
2022-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 54 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 58 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 55.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-24
Data rozstrzygnięcia
2022-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 56.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 75.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-26
Data rozstrzygnięcia
2022-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lipna wraz z budową oświetlenia i przebudową linii napowietrznej NN 0,4 kV (usunięcie kolizji)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 479.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 497.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 367.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-14
Data rozstrzygnięcia
2022-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 65.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 81.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 142 fabrycznie nowych laptopów w ramach zadania pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 52.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 5.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 734 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w m. Lipna - ciąg pieszo — jezdny - wraz z przełożeniem wodociągu na dz. nr 96/2, 78, 72, 97, 95/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 57 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 69.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-05
Data rozstrzygnięcia
2021-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 54.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 51.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-06
Data rozstrzygnięcia
2021-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 75.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 73.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-23
Data rozstrzygnięcia
2021-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piotrowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (RTF, 73 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji