ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.4 KiB)
 • SWZ (DOCX, 275.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 103.3 KiB)
 • Załącznik do SWZ - umowa (DOCX, 53.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.4 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 277 KiB)
 • Zapytania 1 (DOCX, 26.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 383.5 KiB)
 • SWITOR kanalizacja (PDF, 285.7 KiB)
 • SWITOR nawierzchnia (PDF, 982 KiB)
 • Zapytania 2 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 56.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 75.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lipna wraz z budową oświetlenia i przebudową linii napowietrznej NN 0,4 kV (usunięcie kolizji)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.7 KiB)
 • SWZ (DOCX, 263.4 KiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOCX, 78.3 KiB)
 • Załącznik 2 do SWZ (DOCX, 131.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja - droga (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekt wykon 1 (PDF, 6.9 MiB)
 • Projekt wykon 2 (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt wykon 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • Projekt wykon 4 (PDF, 3.2 MiB)
 • Projekt wykon 5 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt wykon 6 (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt wykon 7 (PDF, 5 MiB)
 • Projekt wykon 8 (ZIP, 6.2 MiB)
 • Specyfikacja - kolizja (PDF, 5.4 MiB)
 • Org ruchu 1 (PDF, 2 MiB)
 • Org ruchu 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zagosp terenu 1 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zagosp terenu 2 (PDF, 6.2 MiB)
 • Zagosp terenu 3 (PDF, 6 MiB)
 • Zagosp terenu 4 (PDF, 6 MiB)
 • Zagosp terenu 5 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zagosp terenu 6 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zagosp terenu 7 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zagosp terenu 8 (PDF, 11.9 MiB)
 • Zagosp terenu 9 (PDF, 6.2 MiB)
 • Zagosp terenu 10 (PDF, 4.2 MiB)
 • Zagosp terenu 11 (PDF, 5.6 MiB)
 • Zagosp terenu 12 (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zagosp terenu 13 (PDF, 3.3 MiB)
 • Zagosp terenu 14 (PDF, 4.2 MiB)
 • Zagosp terenu 15 (PDF, 5 MiB)
 • Zagosp terenu 16 (ZIP, 6.8 MiB)
 • Zagosp terenu 17 (PDF, 6.4 MiB)
 • Zmiana SWZ (RTF, 501.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 479.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 497.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 367.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.3 KiB)
 • SWZ (DOCX, 142.8 KiB)
 • Opis budowlany (DOCX, 72.4 KiB)
 • Opis PZT (DOCX, 60.5 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 1 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 2 (PDF, 18.5 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. 1 (DOCX, 43.4 KiB)
 • Projekt tech. - sanit. 2 (PDF, 14 MiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (PDF, 358.6 KiB)
 • Specyfikacja 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 3 (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (DOCX, 28.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1-1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (DOCX, 25.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 65.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 81.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 142 fabrycznie nowych laptopów w ramach zadania pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 152.7 KiB)
 • Załącznik 1A do SWZ (DOCX, 62 KiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOC, 220 KiB)
 • Załącznik 2 do SWZ (DOC, 222.5 KiB)
 • Załącznik 3 do SWZ (DOC, 238.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (DOCX, 69.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (DOCX, 69.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 52.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 5.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 734 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (DOCX, 141.9 KiB)
 • Opis budowlany (DOCX, 72.4 KiB)
 • Opis PZT (DOCX, 60.5 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 350.1 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 1 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Projekt tech. - elektr. 2 (PDF, 18.5 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. 1 (DOCX, 43.4 KiB)
 • Projekt tech. - sanit. 2 (PDF, 14 MiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (PDF, 358.6 KiB)
 • Specyfikacja 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja 3 (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 54 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 61.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148 KiB)
 • SWZ (DOCX, 141.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt tech. - sanit. (PDF, 14 MiB)
 • Prokekt tech. - elektr. (PDF, 18.5 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 35.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (DOC, 29 KiB)
 • Zapytania do SWZ (DOCX, 27.3 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik E - kuchnia (DOCX, 21.6 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 4.4 MiB)
 • Więźba dachowa (PDF, 358.6 KiB)
 • Projekt techniczny (PDF, 4.5 MiB)
 • Zapytania 1 (PDF, 190.2 KiB)
 • Kolizja energetyczna 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • Kolizja energetyczna 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 53.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (RTF, 60.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w m. Lipna - ciąg pieszo — jezdny - wraz z przełożeniem wodociągu na dz. nr 96/2, 78, 72, 97, 95/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 234.7 KiB)
 • Dokumentacja 1 (RAR, 267.2 KiB)
 • Organizacja ruchu (RAR, 4 MiB)
 • Projekt wykonawczy (RAR, 33.3 MiB)
 • PZT - droga Lipna (1) (RAR, 65 MiB)
 • PZT - droga Lipna (2) (RAR, 18.6 MiB)
 • PZT - droga Lipna (3) (RAR, 9.4 MiB)
 • PZT - droga Lipna (4) (RAR, 11.4 MiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (RAR, 3.4 MiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ -2 (DOCX, 15.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 57 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 69.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.9 KiB)
 • SWZ (DOCX, 228.2 KiB)
 • Formularz ofertowy - doc (DOC, 43 KiB)
 • Załączniki 2 i 3 (DOC, 37 KiB)
 • Załacznik 4 (DOC, 36 KiB)
 • Załacznik 5 (DOC, 39.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 71 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 102 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 54.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 51.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.4 KiB)
 • SWZ (DOCX, 236.4 KiB)
 • Zestawienie PPE (XLSX, 12.6 KiB)
 • Zmiana SWZ (RTF, 54.3 KiB)
 • Formularz ofertowy - doc (DOC, 192.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie (DOCX, 29.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 50.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 75.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (RTF, 73.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piotrowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 81.1 KiB)
 • SWZ (DOCX, 235.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - doc (DOC, 141.5 KiB)
 • Formularz ofertowy - rtf (RTF, 248 KiB)
 • Opis przedmiotu (DOCX, 55.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie (DOCX, 18.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (RTF, 49.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (RTF, 56.4 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (RTF, 73 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji