ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz w 2023 roku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Przewóz

Finansowanie: nie dotyczy

Nr UZP: 2022/BZP 00425652/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-17 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-11-17 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: ePUAP: /mp10y59xwh/SkrytkaESP

Ogłoszono dnia: 2022-11-07 przez

Załączniki