ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk, Lemierzyc i Ownic Krzysztof Filipowicz
« powrót do poprzedniej strony