ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyciąg z imiennego protokołu głosowania z XXIII sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 07 maja 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman
13:31:23 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman
13:25:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek formalny Radnego oraz wyciąg z głosowania z XXIII sesji Rady Gminy Słońsk - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman

Zmiany z dnia: 2021-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia prawna Radcy Gminy Słońsk do projektu uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazd - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Krzysztof Filipowicz
10:15:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia prawna do projektu uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazd - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Krzysztof Filipowicz
10:15:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ocena techniczna do projektu uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazd - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:23 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman
12:43:15 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman
12:30:15 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman
12:29:51 Edycja elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej Wojciech Zimmerman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony