ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:14:59 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR 88 /2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słońsk w latach 2022- 2040. Wojciech Zimmerman
« powrót do poprzedniej strony