ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 10/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 9/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2021 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I  w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2021 w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 5/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - na zastępstwo
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji