ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 9/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
zmiany Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 18 października 2021r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji