ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie użyczenia części działki stanowiącej własność Gminy Słońsk, położonej w Ownicach.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Przyborów, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Nr aktu prawnego
24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji