ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XXIX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
XXIX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowości - Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słońsk na lata 2021-2032
Nr aktu prawnego
XXIX/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
XXIX/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVIII/208/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XXVIII/208/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji