ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 47/2022 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 44/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 41/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 40/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 39/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 38/2022 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawyz dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 37/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku za rok 2021
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 36/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji