ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Nr aktu prawnego
24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
19/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji