ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 251
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/112/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV/112/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XV/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/110/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XV/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/109/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
XV/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/108/2020 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości położonej w obrębie Słońsk.
Nr aktu prawnego
XV/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/107/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XV/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/106/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XV/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/105/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/105/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji