ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
19/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach spowodowanych przez gwałtowne zjawisko atmosferyczne
Nr aktu prawnego
15/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
13/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
12/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji