ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 49/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
48/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 47/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/146/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/145/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/144/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/143/2020 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
XIX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/142/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2021-2040.
Nr aktu prawnego
XIX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/141/2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji