ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach spowodowanych przez gwałtowne zjawisko atmosferyczne
Nr aktu prawnego
15/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
13/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Słońsk z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 9/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji