ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/140/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XIX/139/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/138/2020 w sprawie: ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
Nr aktu prawnego
XVIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/137/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XVIII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XVIII/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/135/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słońsk
Nr aktu prawnego
XVIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/134/2020 w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/133/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Stwierdzono nieważność
Lp: 39
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/132/2020 w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/131/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji