ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 63/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości, gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 62/2022 w sprawie użyczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk dla Stowarzyszenia SKM Słońsk z  siedzibą w Ownicach.
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 61/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 60/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 59/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 58/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 57/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działek zabudowanych, położonych w  Słońsku, stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 56/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działek zabudowanych, położonych w  Słońsku, stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 55/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Przyborów, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 54/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji