ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
zmiany Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 18 października 2021r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-10-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 57/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze
Nr aktu prawnego
57/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji