ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 19/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiskokierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 17/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 15/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 14/2021 w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 13/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 10/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji