ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 391
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/134/2020 w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 392
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/133/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Stwierdzono nieważność
Lp: 393
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/132/2020 w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 394
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/131/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 395
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVIII/130/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 396
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 45/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 397
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 44/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Przyborowie
Nr aktu prawnego
44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 398
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki gruntu, stanowiącego własność Gminy Słońsk dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 66.
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 399
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2020 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 400
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 41/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku, położonym w Ownicach przy ul. Wolności 17, stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
41/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji