ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działek, położonych w Słońsku, stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/319/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Słońsk nieruchomości, położonej w obrębie Słońsk
Nr aktu prawnego
XLV/319/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/318/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki stanowiącej własność Gminy Słońsk dla dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XLV/318/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/317/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku gospodarczym stanowiącym własność Gminy Słońsk, dla dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Nr aktu prawnego
XLV/317/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/316/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLV/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/315/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/314/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/313/2023 Rady Gminy Słońsk z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLV/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2023-2040
Nr aktu prawnego
30/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji