ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - na zastępstwo
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 54/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
54/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 53/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 52/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
52/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 51/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
51/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 50/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 49/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
48/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 47/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji