ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku, położonym w Słońsku przy ul. Sikorskiego 49, stanowiącego własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 41/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 40/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Lemierzyce, stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 35/2021 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, pokrytych wodami stojącymi jeziora Głębokie i jeziora Głęboczek Mały, stanowiącymi własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 34/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 33/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku, położonym w w Słońsku przy ul. Sikorskiego 49 , stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 32/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 31/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku
Nr aktu prawnego
31/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji