ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 53/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 52/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 51/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 50/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 49/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 48/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 47/2022 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 44/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji