ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/230/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XXXI/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/229/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
XXXI/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/228/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/227/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/227/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji