ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 36/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 35/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 34/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słońsk z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego działki zabudowanej położonej w Ownicach, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
34/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 33/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 32/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
32/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 31/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 30/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 29/2020 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-07-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 28/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej położonej w  Słońsku, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 27/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
27/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji