ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/195/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej pn.: „Lubuski SIM Sp. z o.o.”
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/194/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki zabudowanej,stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/193/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń w  budynku gospodarczym, stanowiącym własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/192/2021 w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jego przebiegu
Nr aktu prawnego
XXVII/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/191/2021 w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
Nr aktu prawnego
XXVII/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/190/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVII/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/189/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Budzigniewie
Nr aktu prawnego
XXVII/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/188/2021 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXVII/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/187/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXVII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXVII/186/2021 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2021-2040.
Nr aktu prawnego
XXVII/186/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji