ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 41/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 40/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 39/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 38/2022 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Różańskiej- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku do realizacji zadań wynikających z ustawyz dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 37/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku za rok 2021
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 36/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 35/2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Słońsk
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 5/2022 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I  w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji