ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 45/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 44/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Przyborowie
Nr aktu prawnego
44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki gruntu, stanowiącego własność Gminy Słońsk dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 66.
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2020 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 41/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku, położonym w Ownicach przy ul. Wolności 17, stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 40/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 39/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
39/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 38/2020 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 37/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji