ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 29/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 28/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 24/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 23/2021 w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 21/2021 w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Słońsk, położonym w Słońsku przy ul. Puszkina 22.
Nr aktu prawnego
21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 20/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 19/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiskokierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 17/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji