ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/228/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/227/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/226/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 07 września 2018r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXX/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/225/2021 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słońsk na lata 2022 – 2026
Nr aktu prawnego
XXX/225/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji