ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/125/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy
Nr aktu prawnego
XVI/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/124/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XVI/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/123/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach
Nr aktu prawnego
XVI/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/122/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach
Nr aktu prawnego
XVI/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/121/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XVI/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/120/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/119/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/118/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XVI/117/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XVI/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/116/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
Nr aktu prawnego
XV/116/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji