ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/115/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Słońsk na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XV/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/114/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XV/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/113/2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XV/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/112/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XV/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/110/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XV/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/109/2020 w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
XV/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/108/2020 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości położonej w obrębie Słońsk.
Nr aktu prawnego
XV/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/107/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XV/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XV/106/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XV/106/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji