ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/224/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Słońsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/224/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/223/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słońsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/223/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/222/2021 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXX/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/221/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
XXX/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/220/2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/219/2021 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2021-2040.
Nr aktu prawnego
XXX/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/218/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XXIX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIX/215/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji