ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/171/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Nr aktu prawnego
XXIII/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/170/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/168/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/167/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Nr aktu prawnego
XXIII/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/166/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Nr aktu prawnego
XXIII/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/165/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Nr aktu prawnego
XXIII/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXIII/164/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 19/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji