ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 21/2021 w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Słońsk, położonym w Słońsku przy ul. Puszkina 22.
Nr aktu prawnego
21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 20/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 19/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiskokierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 17/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 15/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 14/2021 w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 13/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji