ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 49/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
48/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Rady Gminy Słońsk nr 47/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 45/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słońsku
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 44/2020 w sprawie wysokości opłat oraz zasad wynajmowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Przyborowie
Nr aktu prawnego
44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 43/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki gruntu, stanowiącego własność Gminy Słońsk dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 66.
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 42/2020 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 41/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku, położonym w Ownicach przy ul. Wolności 17, stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 40/2020 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2020-2040
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji