ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/163/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XXII/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/162/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXII/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/161/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXII/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/160/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXII/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/159/2021 w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Słońsk zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1290F na odcinku ul. Sienkiewicza w Słońsku
Nr aktu prawnego
XXII/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/158/2021 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXII/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/157/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XXII/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/156/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XXII/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXII/155/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomościgruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji