ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - na zastępstwo
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 54/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
54/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 53/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 52/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 51/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 50/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 49/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
48/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji