ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/261/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wyznaczenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXV/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/260/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Nr aktu prawnego
XXXV/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/259/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XXXV/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/258/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040
Nr aktu prawnego
XXXV/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXXV/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/255/2022 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/254/2022 Rady Gminy Słońsk w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/253/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXXIV/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022 RADY GMINY SŁOŃSK z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Nr aktu prawnego
XXXIV/252/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji