Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część działki stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
14/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 17 lutego 2023 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część działki stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej budynku stanowiącego własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Słońsk, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji