ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Słońsk, stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Słońsk z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
Nr aktu prawnego
1/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040
Nr aktu prawnego
76/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
75/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słońsk i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XLII/300/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji