ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 35/2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Słońsk
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 5/2022 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I  w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Tytuł aktu
Uchwały XXXIX/286/2022
Nr aktu prawnego
NK-I.4131.163.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/293/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku
Nr aktu prawnego
XL/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/292/2022 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/291/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XL/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/290/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2023-2040
Nr aktu prawnego
XL/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/289/2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XL/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XL/288/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/288/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji