ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/233/2022 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021 – 2027
Nr aktu prawnego
XXXI/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/232/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
XXXI/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/231/2022 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słońsk i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/230/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XXXI/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/229/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
XXXI/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXI/228/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-01-21
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji