ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/226/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 07 września 2018r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk
Nr aktu prawnego
XXX/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/225/2021 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słońsk na lata 2022 – 2026
Nr aktu prawnego
XXX/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/224/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Słońsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/224/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/223/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słońsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/223/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/222/2021 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXX/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/221/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
XXX/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/220/2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/219/2021 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2021-2040.
Nr aktu prawnego
XXX/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXX/218/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XXIX/217/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji