ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lemierzyce, stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 10/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 9/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2021 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I  w Szkole Podstawowej w Słońsku na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2021 w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 5/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/150/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XX/150/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XX/149/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XX/149/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji