ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/287/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk.
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/286/2022 w sprawie Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/285/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/284/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/283/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr 282/XXXIX/2022 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040.
Nr aktu prawnego
282/XXXIX/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXIX/281/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenia wójta
Tytuł aktu
ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXVIII/280/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Słońsk nr XXXVIII/279/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji