ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:37 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Joanna Różańska w związku z zatrudnieniem Wojciech Zimmerman
14:37:52 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Joanna Różańska Wojciech Zimmerman
14:35:18 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Irena Blicharska złożone w związku z rozwiązaniem umowy Wojciech Zimmerman
14:28:09 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Irena Blicharska złożone w związku z rozwiązaniem umowy Wojciech Zimmerman
14:27:19 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Irena Blicharska złożone w związku z rozwiązaniem umowy Wojciech Zimmerman
14:10:26 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 526/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 Wojciech Zimmerman
14:06:04 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 525/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok 2022 Wojciech Zimmerman
10:40:52 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów Krzysztof Filipowicz
10:40:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:00:29 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowości - Słońsk - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Słońsk Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony