ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:56 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/201/2021 Krzysztof Filipowicz
12:05:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/200/2021 Krzysztof Filipowicz
12:05:15 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/195/2021 Krzysztof Filipowicz
12:03:55 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/199/2021 Krzysztof Filipowicz
11:43:27 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi nr 1 na pytania SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim Krzysztof Filipowicz

Zmiany z dnia: 2021-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:59:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 55/2021 Wojciech Zimmerman
11:29:55 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni nr 4 na Ujęciu Wody w miejscowości Słońsk umożliwiającej pobór wód na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na działce nr ewid. 842/2 i 842/3 obręb Słońsk, gmina Słońsk Krzysztof Filipowicz
11:26:49 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1”o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 89/3 i 92 obręb Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”. Krzysztof Filipowicz
11:26:16 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzew z gatunku wiąz pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1286 F Jamno-Polne, na działce nr ewid. 43, obręb Polne Krzysztof Filipowicz
11:24:08 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku świerk pospolity, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 1390/2, obręb Słońsk Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony