ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:58 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1”o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 89/3 i 92 obręb Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”. Krzysztof Filipowicz
11:20:20 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk. Krzysztof Filipowicz
11:19:02 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk. Krzysztof Filipowicz
11:01:42 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie nr GG/27/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 8.11.2021r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Krzysztof Filipowicz
11:00:18 Edycja elementu informacja Ogłoszenie nr GG/26/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 8.11.2021r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Krzysztof Filipowicz
10:55:42 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie nr GG/25/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 8.11.2021r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Krzysztof Filipowicz
10:18:39 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie nr GG/25/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 8.11.2021r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Krzysztof Filipowicz
10:13:05 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie nr GG/24/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 8.11.2021r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Krzysztof Filipowicz
10:04:45 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Odwołanie przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: 4.2021 Krzysztof Filipowicz
09:56:01 Edycja elementu Przetargi 4.2021
(widoczna od 2021-10-26 00:00:00)
Krzysztof Filipowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony