ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:52:50 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1” o mocy 1,6 MW z niezabudowaną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 151/14; 11/15, obręb Przyborów” Krzysztof Filipowicz
« powrót do poprzedniej strony