ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-24
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni nr 4 na Ujęciu Wody w miejscowości Słońsk umożliwiającej pobór wód na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na działce nr ewid. 842/2 i 842/3 obręb Słońsk, gmina Słońsk
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-10
Zakres przedmiotowy
Decyzji odmowna na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-26
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-26
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 4 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 208, obręb Głuchowo
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-23
Zakres przedmiotowy
Decyzji na wycięcie 2 szt. drzewa z gatunku klon jawor, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 490, obręb Słońsk.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
Wszczęcie postępowania na wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Słońsk
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 4 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 208, obręb Głuchowo.
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo.

Nawigacja między stronami listy informacji