ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna i daglezja, rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1290 F, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-22
Zakres przedmiotowy
postanowieniem z dnia 22.12.2020 r. znak pisma: Oś.6220.4.3.2020 Wójt Gminy Słońsk nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1 "o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 151/14 i 151/15 obręb Przyborów, Gmina Słońsk, województwo lubuskie""
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzewa z gatunku klon jawor, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Przemysław, na działce nr ewid. 490, obręb Słońsk.
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna i daglezja, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 38 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, topola kanadyjska i klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk, 742 obręb Słońsk i 737/2 obręb Lemierzyce
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-16
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie na wycięcie 23 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo.
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmowna na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 745 obręb Słońsk
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 9 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk

Nawigacja między stronami listy informacji