ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:26:49 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1”o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 89/3 i 92 obręb Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”. Krzysztof Filipowicz
11:21:58 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1”o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 89/3 i 92 obręb Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”. Krzysztof Filipowicz
11:20:20 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk. Krzysztof Filipowicz
11:19:02 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba biała, rosnącego w pasie rzeki Ośnianka, na działce nr ewid. 610, obręb Słońsk. Krzysztof Filipowicz
« powrót do poprzedniej strony