ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 9-A/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 9-A/2021

Szczegóły informacji

9-A/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Ownice 1”o mocy maksymalnej do 2 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 89/3 i 92 obręb Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, woj. lubuskie”.

Data złożenia: 2021-07-05

Dane wnioskodawcy: OLI-ROL Sp. z o.o.

Nazwa organu/adresat wniosku: Wójt Gminy Słońsk

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Słońsku

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 10-B/2021

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 4-B/2022, 10-B/2021, 3, 16-A/2020

« powrót do poprzedniej strony