ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 11-A/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 11-A/2021

Szczegóły informacji

11-A/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzew z gatunku wiąz pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1286 F Jamno-Polne, na działce nr ewid. 43, obręb Polne

Data złożenia: 2021-10-27

Dane wnioskodawcy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Nazwa organu/adresat wniosku: Wójt Gminy Słońsk

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Słońsku

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 3-A/2022, 8-B/2021, 8-A/2021

« powrót do poprzedniej strony