ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 3 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy oraz topola kanadyjska rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 9 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska i jesion wyniosły, rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 742 i działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk.
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycięcie 15 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej 22b, na działce nr ewid. 742 obręb Słońsk
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Lemierzyce-Budzigniew, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 15 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Lemierzyce-Budzigniew, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo.

Nawigacja między stronami listy informacji