ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 127
Drugi poziom 64
Trzeci poziom 67
Czwarty poziom 60

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1982
Gmina Słońsk informacje ogólne 640
Status prawny 145
Statut gminy 135
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 240
Urząd Gminy 522
Pracownicy 424
Deklaracje dostępności 205
Regulamin organizacyjny Urzędu 197
Prowadzone rejestry i ewidencje 438
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 157
Petycje 188
Formularze do pobrania 44
Wójt 282
Rejestr Zarządzeń Wójta 5779
Rada Gminy 669
Uchwały Rady Gminy 3869
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 884
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 76
VIII kadencja 2018-2023 645
Dyżury Rady Gminy 263
Ogłoszenia 1459
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 409
Interpelacje i zapytania radnych 1381
Protokoły z sesji Rady Gminy 83
Zamówienia publiczne 6145
Aktualne 2437
W toku 1049
Wyniki 1014
Archiwalne 880
Wyniki innych postępowań 738
Plany zamówień publicznych 1097
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 33
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 316
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 1901
Jednostki pomocnicze 208
Sołectwa 237
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 210
Fundusz sołecki 344
Statuty sołectw 58
Budżet gminy 238
Na rok 2021 102
Na rok 2020 315
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 447
Ogłoszenia 2001
Rejestr informacji o środowisku 1308
Gospodarka nieruchomościami 208
Przetargi 5920
Wykazy 2173
Gospodarka odpadami 487
Podatki i opłaty lokalne 298
Stawki podatków 698
2020 151
2021 245
Formularze 445
Co i jak załatwić 194
Wydziały 133
Sprawy 91
Oświadczenia majątkowe 2856
Ogłoszenia o pracy 2149
Aktualne 723
W toku 356
Wyniki 389
Wybory 117
Raport o stanie gminy 258
Prawo lokalne 152
Strategia rozwoju 276
Plan zagospodarowania przestrzennego 418
Inne 68
Program usuwania azbestu 44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 134
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 232
Konsultacje społeczne 72
Konkursy 83
Obwieszczenia 584
Kaluzula RODO 396
Archiwalny BIP 34
Formularze 305

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5283
Redakcja biuletynu 131
Mapa serwisu 117
Statystyki 136
Kanały RSS 96
Kontakt 1259