ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 260
Drugi poziom 131
Trzeci poziom 131
Czwarty poziom 118

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 4716
Gmina Słońsk informacje ogólne 1368
Status prawny 298
Statut gminy 411
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78 poz.483 - ROZDZIAŁ VII) 507
Urząd Gminy 1115
Pracownicy 930
Deklaracje dostępności 772
Regulamin organizacyjny Urzędu 452
Prowadzone rejestry i ewidencje 835
Informacje Kół Łowieckiech o polowaniach zbiorowych 429
Petycje 1401
Formularze do pobrania 408
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 59
Za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 326
Prawo łowieckie 60
Wójt 657
Rejestr Zarządzeń Wójta 25914
Rada Gminy 1529
Uchwały Rady Gminy 19890
Projekty uchwał Rady Gminy Słońsk 3902
Składy Komisji Stałych Rady Gminy 174
VIII kadencja 2018-2023 1554
Dyżury Rady Gminy 460
2021 295
Zawiadomienia 6905
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 946
Interpelacje i zapytania radnych 5127
Protokoły z sesji Rady Gminy 2550
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 713
Zamówienia publiczne 13749
Aktualne 6411
W toku 3455
Wyniki 3900
Archiwalne 3452
Wyniki innych postępowań 2991
Plany zamówień publicznych 2173
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 436
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 537
Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy złotych 4031
Budżet gminy 504
Na rok 2021 588
Na rok 2020 608
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Słońsk 1861
Jednostki pomocnicze 398
Sołectwa 490
Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 560
Fundusz sołecki 714
Statuty sołectw 218
Rejestr informacji o środowisku 10208
Ogłoszenia 4881
Gospodarka odpadami 1039
Gospodarka nieruchomościami 292
Przetargi 21633
Wykazy 14461
Co i jak załatwić 2898
Wydziały 312
Sprawy 194
Oświadczenia majątkowe 8754
Wzór i instrukcja 503
Ogłoszenia o pracy 6206
Aktualne 1951
W toku 2334
Wyniki 1703
Wybory 233
Raport o stanie gminy 867
Prawo lokalne 362
Strategia rozwoju 605
Plan zagospodarowania przestrzennego 1686
Inne 151
Program usuwania azbestu 145
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk 213
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki 802
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 247
Podatki i opłaty lokalne 494
Stawki podatków 983
2020 779
2021 934
2022 35
Formularze 836
Wykazy 38
2020 561
Konsultacje społeczne 470
Konkursy 652
Obwieszczenia 3689
Kaluzula RODO 749
Archiwalny BIP 47
Formularze 712
Autorski program działania instytucji kultury 150

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 27699
Redakcja biuletynu 278
Mapa serwisu 233
Statystyki 260
Kanały RSS 214
Kontakt 2979