ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-05
Data rozstrzygnięcia
2021-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-01
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 370 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 482.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-20
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 485.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-14
Data rozstrzygnięcia
2021-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. Nr 507, 493/15, 493/16, 493/24, 494/2 i 490 wraz z utwardzeniem terenu na działce ewid. Nr 493/14 w Słońsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 338.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-28
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 245.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 69.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-02
Data rozstrzygnięcia
2021-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 53.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ocena ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 304 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 346.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 321.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji