ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chartów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, dokumentacja i pliki do pobrania (ZIP, 4.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 317.7 KiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 188.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 286.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 15.9 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 na pytania SWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania SWZ (ZIP, 1016.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowania zamówienia (PDF, 190.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.7 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania (PDF, 334.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania (PDF, 313.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 684.8 KiB)
 • Zadłużenie JST (PDF, 291.3 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ (PDF, 566.4 KiB)
 • Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok (PDF, 139.6 KiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 346.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 370 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 482.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i formularze (DOC, 382.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 414 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 556.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 358.7 KiB)
 • Zmodyfikowany formularz ofertowy (DOC, 56 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowania zamówienia (PDF, 272.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 373.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 485.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. Nr 507, 493/15, 493/16, 493/24, 494/2 i 490 wraz z utwardzeniem terenu na działce ewid. Nr 493/14 w Słońsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, dokumentacja i pliki do pobrania (ZIP, 12.7 MiB)
 • Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 324.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.9 KiB)
 • SIWZ i dokumentacja (ZIP, 29.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Zmieniony SIWZ (ZIP, 976.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 403 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 338.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.4 KiB)
 • SIWZ i dokumentacja (ZIP, 24.7 MiB)
 • Odpowiedź (PDF, 297.3 KiB)
 • Odpowiedzi 2 (ZIP, 1008.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (PDF, 245.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 69.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i dokumentacja (ZIP, 24.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 254.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 53.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 192.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 238.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 14.5 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 140.6 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 304 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 235.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 50.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (PDF, 312.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (DOC, 88.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiąznie innego podmiotu (DOC, 50 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 137.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 346.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji