ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 238.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 14.5 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 140.6 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 304 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 235.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 50.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (PDF, 312.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (DOC, 88.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 zobowiąznie innego podmiotu (DOC, 50 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 137.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 346.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Słońsk wraz z przepompownią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.1 KiB)
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 228.4 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 615.5 KiB)
 • Projekt budowlany Urzad Wojewódzki (ZIP, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany_starostwo (ZIP, 4.4 MiB)
 • Zjazd Projekt (ZIP, 1.9 MiB)
 • Zjazd specyfikacja techniczna drogowa (ZIP, 726.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Opinia geologiczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Dokumenty Formalno prawne - Pozwolenia (PDF, 5 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 607.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 305.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 342.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 304.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 322.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (PDF, 305.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 3 (PDF, 331.2 KiB)
 • Pliki do pobrania po modyfikacji SIWZ (ZIP, 575.3 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 149.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.7 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 321.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ownice, Lemierzyce, Głuchowo, Grodzisk, Jamno Gmina Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ oraz pliki do pobrania (ZIP, 230.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 25.4 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 307.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 322.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 259.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 137.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 65.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 324.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa studni nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ oraz pliki do pobrania (ZIP, 226.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.7 MiB)
 • Dokumenty formalno - prawne (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 317.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 330.4 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 64.5 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 330 KiB)
 • Udzielenie zamówienia (PDF, 322.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ oraz pliki do pobrania (ZIP, 26.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 243.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 305 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 194 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 302.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 290.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słońsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 365.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 408.3 KiB)
 • SIWZ i załączniki (DOC, 277.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 191.5 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 287.8 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 157.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 191.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Sprawozdania finansowe (ZIP, 582.7 KiB)
 • SIWZ i załączniki (DOC, 243 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 341.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 262.4 KiB)
 • Zadłużenie JST (PDF, 120.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie (PDF, 162.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 184.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepompowni ścieków komunalnych w m. Słońsk g. Słońsk działka o nr ew. 1392
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 909 KiB)
 • SIWZ i pliki do pobrania (ZIP, 432.5 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 303.9 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie (PDF, 155.3 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 307.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 306.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ pliki do pobrania (ZIP, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 880.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79.4 KiB)
 • KluczPub_Oferta_Postepowanie (ASC, 700 B)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 274.4 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania (PDF, 422.1 KiB)
 • Informacja o nieudzieleniu zamówienia (PDF, 99.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji